Çok Fazîletli Salâtü Selâmlar

Çok Fazîletli Salâtü Selâmlar

  • 40,00 TL
  • 20,00 TL


Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri telif eden Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'ne mânâ âleminde şöyle buyurmuştur:“Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar; (diğerlerinden farklı lafızla) özel olan tehlîl, salât-ı ‛azîmiyye ve istiğfâr-ı kebîrdir. Bu zikirlerin bir kere (tilâvet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve âhiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.”  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) özellikle bu tehlil hakkında: “Ey Ahmed! Bunu senin için sakladım. Senden önce kimse buna kavuşamadı. Sen bunu arkadaşlarına öğret ki, bununla öncekileri geçsinler” buyurdu. (Muhammed İsmâ‛îl ibni Muhammed en-Nüvvâb, Tercümetü sâhibi hâzihi'l-ehzâb, Mecmû‛a-i Şerîfe Hâmişi, sh:143-144)Bu eserin sonundaki 7. bölümde zikredilen Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'ne ait Cevheretü'l-kemâl sîğasının fazîletleri şunlardır:1) Bu salât-ü selâmı 1 kere okumak bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin üç katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır. 2) Bu salât-ü selâmı 7 veya daha fazla okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in rûh-i şerîfi ve dört büyük halîfenin ervâhı o kişinin yanında hazır bulunurlar.3) Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenleri Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) çok özel bir muhabbetle sever.4) Bu salât-u selâmı 7 kere okumaya devam eden kişi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i sahih bir şekilde rüyasında görür. 5) Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı bu salâtı 65 kere okurlarsa, Allâh-u Te‛âlâ hâlis fazl-ı keremiyle o sıkıntıdan kurtuluş çaresi meydan getirir. (‛Ali Harâzim İbnü'l-‛Arabî el-Fâsî, Cevâhiru'l-me‛ânî, sh:269, 288-292; Ömer ibni Sa‛îd, Rimâhu hizbi'r-rahîm alâ nuhûri hizbi'r-racîm  sh:545; Muhammed Fethâ es-Sûsî, ed-Dürratü'l-harîde, 3/291-292, 4/86-98) 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer Ürünler

Erbaini İdrisiyye

Erbaini İdrisiyye

25,00 TL 50,00 TL

30 - İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKIZE
43 - HAC VE UMRE AHKÂMI

43 - HAC VE UMRE AHKÂMI

25,00 TL 50,00 TL

Etiketler: Çok Faziletli Salatü Selamlar, Cübbeli, ahmet hoca, salavat, selavat, salevat

Son Gezdiğiniz Ürünler

Çok Fazîletli Salâtü Selâmlar