Hakkımızda

İsmailağa Yayınevi manevi değerlerimizi neşretme ilkesiyle yayımcılık yapmak üzere kurulmuştur. Tesis edildiği günden beri Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle müstakim bilgiyi okuyucularına ulaştırmayı hedefleyen bir vizyon izlemektedir.

En değerli mirasımız olan kitaplarımızı İslam’a hizmet bilinciyle neşretmeyi görev edinen İsmailağa Yayınevi bu misyon doğrultusunda hazırlanan eserlerin ilmî ilkelere bağlı olarak yayımlanmasına titizlikle riayet etmektedir. Bünyesinde ilmî ve usûlî bakımdan ihtimâmla hazırlanan eserlerin aynı zamanda yüksek kalitede mizanpaj, tasarım ve baskı ile neşredilmesi için özveriyle çalışmaktadır.

Yayınevi gerek Türkçe, gerek Arapça olarak hazırladığı eserlerde istifadenin en üst seviyede olması için belirlediği metotları titizlikle uygulamaktadır. Türkçe eserlerde, herbirinde farklı yöntemler belirlediği tercüme, tahkik ve teliften oluşan üçlü bir tasnif takip etmektedir. Tercümelerde, hitap edilen kesimin kolayca kavrayabilmesi için genele yönelik ve medresî metot gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Arapça olarak yazılmış olan ve daha önce basılmamış olan eserleri, Arapça bilmeyenlerin de faydalanması için tercümeli ve tahkikli bir şekilde neşretmekte, yeni telif çalışmalarını her biri alanında uzman olan kişilerle gerçekleştirmektedir.

Arapça eserlerde daha önce basılmamış olan kitaplar ile tahkikli baskısı bulunmayan veya üzerine daha faydalı bir tahkik yapılacağı öngörülen kitaplar için neşri olmak üzere üçlü bir tasnif takip eden yayınevi, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan birçok kütüphaneyi tarayarak eserlerin en değerli nüshalarını bulmaya azamî gayret gösterirken, çalışmalarında geleneksel ve güncel tahkik usullerini kullanmaktadır.

İsmailağa Yayınevi her geçen gün İslam edebiyatına kattığı eserlerle faaliyet göstermeye hızla devam etmektedir.