2019 Yılı İsmailağa Takvimi 2019 Yılı İsmailağa Takvimi 2019 Yılı İsmailağa Takvimi 2019 Yılı İsmailağa Takvimi

2019 Yılı İsmailağa Takvimi

  • 8,00 TL


Mevcut Seçenekler:

2019 Yılı İsmailağa Takvimi


Pek kıymetli İsmailağa Takvimi okurları,
İsmailağa Yayın Kurulumuzun süreli yayınlarından olan İsmailağa Takvimimizin 2019 içeriği vesilesiyle sizlerle bir kez daha buluşmuş olmanın mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Yayıncılık konusundaki temel düsturumuz; her türlü yayın unsurunun hazırlığı konusunda, okurlarımıza güvenilir kaynaklar ışığında doğru bilgiyi ulaştırmaktır. Önümüzdeki milâdî senenin İslâm âleminin huzur, barış ve refâhına vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz eder ve okurlarımızın takvim içeriğimizden ziyâdesiyle müstefid olmalarını temennî ederiz.
İsmailağa Yayın Kurulu


Takvimimizi Farklı Kılan Temel Özellikler

1- Hicrî aylar esas alınmak suretiyle her ay için bir konunun işlendiği; akâid, sünnet, ilim ve amel, namaz, oruç, hac ve kurban, şeâir-i İslâmiyye, aile ve mahremiyet, tasavvuf ve ahlâk gibi alanların anahatlarıyla ele alındığı içerik bütünlüğü.
2- Hadîs-i şerîfler, özlü sözler ve işlenen konu başlıklarıyla ilgili Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne ait vecizeler.
3- Âyet-i Kerîme ve tahriciyle birlikte kaydedilmiş Hadîs-i Şerîfler ışığında ulemâdan nakillerle geliştirilmiş konu anlatımları.
4- Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlere (Aleyhimüsselâm) ait kıssalar ve nasihatler.
5- İslâmî ilimler alanında ortaya atılmış olan birtakım iddialara yönelik cevaplar.
6- İslâmî şuur açısından önem taşıyan tarihî olaylara ve tarihî şahsiyetlerin hayatına dair bilgiler.
7-Câmiamıza mensup vefât etmiş büyüklerimizin vefât tarihleri, sadakat ve hizmetlerine dair metinler.

8- Câmiamızın hizmet ve faaliyetlerine dair tanıtım ve bilgilendirme içerikleri.
9- Fazîletli gün ve gecelerle ilgili hatırlatmalar, ansiklopedik ve fıkhî bilgiler; ihyâ yolları ve müstakil duâlara dair bilgilendirmeler.
10- Mahmud Efendi Hazretleri’nin sohbetlerinden yazılı kesitler, Risâle-i Kudsiyye beyitleri üzerine getirmiş olduğu îzâhlar ışığında müstakil konular.
11- Evliyaullâh’ın hâllerinden, menâkıbından, örnek ahlâkından ve rehber kişiliğinden örnekler, nükteler.
12- Tasavvufla ilgili ortaya atılmış olan birtakım şüphelere cevaplar.
13- Hikem-i Atâiyye’den özlü anlatımlar, Hazreti Mevlânâ’nın Mesnevî’si, Şeyh Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gülistân’ı gibi özel eserlerden kıssa, nükte ve nasihatler.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Etiketler: 2019 takvim, ismailağa takvimi, ismailağa 2019 takvimi, takvim,

Son Gezdiğiniz Ürünler

2019 Yılı İsmailağa Takvimi