Hilye-i Şerif

Hilye-i Şerif

  • Yayınevi: İsmailağa Yayınevi
  • Ürün Kodu: levha-002
  • Kağıt Cinsi: Stucco 220 gr.
  • Boyut: 30 x 47 cm
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 26,00 TL
  • 15,00 TL


Hilye-i Şerîf

Lügatte “süs” ve “ziynet” gibi manalara gelen hilye ifadesi, Sahâbe-i Kirâm Hazerâtının, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yaratılıştan gelen suret ve güzel vasıflarını anlatan rivayetlerinin özel bir üslûp ile yazılmasıyla hilye-i şerîf olarak özel bir anlam kazanmıştır. Hat sanatının müstesna örnekleriyle hazırlanan muhtelif boyutlardaki levhalar, mü’minler nazarında tarih boyunca rağbet gördüğü gibi günümüzde de gönülleri süslemektedir.

 

Hilye-i Şerîfeye İhtimâm Edip Bakmanın ve Onu Bulundurmanın Fazîletleri

Meşâyihtan mânevî tarîk ile rivâyet olunduğuna göre; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) dâr-ı fenadan dâr-ı bekâya intikāl ve irtihâl irâde buyurunca, ashâb-ı kirâmın:

“Yâ Rasûlellâh! Senden sonraya kalıp da cemâlini görmezsek hâlimiz nice olur?” demeleri üzerine şöyle buyurdular:

“Benim evsaf ve şemâilimi yazıp onlara bakın ve yanınızda yüksek bir yere asın!

Her kim onları yükseğe kaldırıp bakarsa beni görmüş gibi olur. Eğer Müslümansa (ve bana muhabbetle bağlanırsa), Allâh(-u Te‘âlâ) onun cesedini cehenneme haram kılar.

 

O kişi kabir azâbından emin olur ve mahşer günü çıplak olarak haşredilmez. O kişi idareci ise muradına erer. Allâh-u Te‘âlâ ona, düşmanlarına karşı yardım eder. Onu bütün şeytanların şerrinden korur. Her korkusundan emin olur.

 

Her kim bunları bir kâğıda yazıp yanında taşırsa, Allâh(-u Te‘âlâ) Adn cennetlerini ona konak yapar. Sabah namazından sonra (üç salevât-ı şerîfe okuyup), bu şemâil-i şerîfeye bakana Allâh(-u Te‘âlâ) beş yüz hac sevabı yazar. Akşam namazından sonra buna bakana altı yüz hac sevabı yazar. Yatsı namazından sonra buna bakana ise bin hac sevabı yazar, kendisine Kur’ân-ı Azîm’i harmetmiş kimsenin sevabını yazar ve ayrıca ona bin köle âzâd etmiş kişinin sevabını yazar.

 

Allâh(-u Te‘âlâ) büyük fazl(-u kerem) sahibidir. (Dolayısıyla O’nun, Habîbine muhabbetle bağlanan ve şemailine tâzimle bakan kimseye bu kadar sevap vermesine şaşılmaz.)”

 

Ulemâ şöyle demişlerdir:

“İçinde şemâil-i şerîfe bulunan ev felâkete uğramaz. İçinde şemâil-i şerîfe bulunan eve şeytan ve fakirlik girmez. İçinde şemâil-i şerîfe bulunan ev ateşte yanmaz. Şemâil-i şerîfeyi üzerinden taşıyan kişi her türlü musibetten korunur, ömrü ve devleti uzun olur ve âhiret belâlarından emin olur.

 

Şemâil-i şerîfe her ne niyetle kırk gün okunsa, okuyanın murâdı hâsıl olur.

 

Şemâil-i şerîfeyi ölümünden sonra kefenine koyduran kişi kabir azâbı görmez, yetmiş melek ona duâ ve istiğfâr eder.”

 

Kaynaklar: Ârif-i Rabbânî Veliyy-i Samedâni Fethullâh el-Bennâni, Fethullâh fî Mevlid-i Hayr-i Halkillâh, sh:15-19; Tirmizî, Şemâilü’n-Nebî, no:3638, sh:38; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gābe, no:5404, 4/169, Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 1/285

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Hazırladığı Hilye-i Şerîf

Geçmişten günümüze çeşitli ebatlarda hazırlanan hilye-i şerîfin büyük ebatlı levha yazımını, muhtelif boyutlarda 200 kadar hilye yazdığı belirtilen Kazasker Mustafa İzzet Efendi (v. 1293/1876) başlatmıştır. 19. asırda yaşayan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, devlet idaresinde gösterdiği muhtelif başarıların ve İslâmî ilimler alanında selâtin camilerde hatipliğin yanında ifa ettiği pek çok hizmetinin yanı sıra, hat alanının da önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak adını tarihe yazdırmış mühim bir şahsiyettir. 15 Kasım 1876’da vefat eden büyük hattat, Tophane’deki Kadirîhâne Tekkesi’nin hazîresinde medfundur.

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, Hazreti Ali’nin rivâyetini esas alarak “sülüs nesih” hattıyla hazırladığı hilye-i şerîf, tıpkıbasım yöntemiyle hazırlanmış ve teberrük vesilesi olarak İsmailağa Yayınevi tarafından ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Özellikler
Baskı Tarihi H. 1292-M. 1874
Hat Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Kağıt Cinsi Stucco 220 gr.
Boyut 30 x 47 cm
Baskı 5+1 CMYK (Özel Baskı)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer Ürünler

Geniş İzahlı Umre

Geniş İzahlı Umre

7,00 TL 12,00 TL

Mecellenin Özü

Mecellenin Özü

10,00 TL 17,00 TL

Hac ve Umre Rehberi

Hac ve Umre Rehberi

10,00 TL 17,00 TL

Mültekâ Tercümesi Kelime Manalı 1. Cilt

Etiketler: Hilyei Şerif, hilye, serif, levha, tablo,

Son Gezdiğiniz Ürünler

Hilye-i Şerif

Hilye-i Şerif

15,00 TL 26,00 TL