Geniş İzahlı ve Kırık Manalı Mektûbât-ı Rabbânî Tercümesi 1.Cilt

Geniş İzahlı ve Kırık Manalı Mektûbât-ı Rabbânî Tercümesi 1.Cilt

  • Yayınevi: İsmailağa Yayınevi
  • Ürün Kodu: ismailaga.yayinevi.5
  • Cilt Tipi: Sert Kapak
  • Kağıt Cinsi: Şamua 70gr
  • Boyut: 16,5 x 23,5 cm
  • Stok Durumu: Stokta Yok
  • 60,00 TL
  • 30,00 TL

İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) hazretlerinin kadîm eseri “Mektûbât”, Hüsameddin VANLIOĞLU başkanlığında, Fatih KALENDER, Abdullah HİÇDÖNMEZ, Emin Ali YÜKSEL ve Osman ŞANGAR hoca efendiler tarafından tercüme edilerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur.


İmâm-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruhû) en geniş hacimli olan ve inciden daha değerli marifetleri barındıran üç ciltlik eseri Mektûbât, Ehl-i Sünnet inancının vazgeçilmez sabiteleri ekseninde kelâmî, fıkhî ve tasavvufî çok önemli bilgiler içermektedir.


İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) mektuplarında yer yer sorulan sorulara cevap vermiş, bazen gördüğü bir hatayı ikaz etmiş, kimi zaman da İslâm’ın o dönemde bulunduğu durum hakkında müslümanları uyarıcı ve bilgilendirici bir dil kullanmıştır. Dolayısıyla asırlardır başta mutasavvıflar olmak üzere kelâmcılar, fıkıhçılar, hatta tarihçiler bu eserden istifade etmişlerdir. Muhterem üstadımız Hacı Mahmud Efendi (kuddise sirruhû) Mektûbât’ın her âlime gerekli olduğu konusunda şöyle buyurmuştur: “Mektubatsız hoca, silahsız askere benzer.”


Eser, İmam-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruhû) farklı zamanlarda müridlerine, dostlarına ve yakınlarına yazdığı mektuplar derlenerek oluşturulmuştur. Birinci cilt, on yedi yıl içerisinde yazılmış olan 313 mektubun 1025 (1616) yılında Yâr Muhammed Cedîd Talekânî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. İkinci cilt 1028 (1619) yılında Mevlânâ Muhammed Masum’un (kuddise sirruhû) emriyle Abdülhay Hisârî tarafından Esmâ-i Hüsnâ’ya muvafık olarak 99 mektuptan oluşacak şekilde derlenmiştir. Üçüncü cilt ise 1031 (1622) yılında Berekât-ı Ahmediyye sahibi Muhammed Haşim Kişmî tarafından derlenmiştir. Bu ciltte de 124 mektup bulunmaktadır.


Eser Arapça ve Osmanlıca’ya da kazandırılmıştır. 1302 (1887) yılında Muhammed Murad Kâzânî tarafından iki cilt olarak Arapça’ya çevrilmiştir. Bu tercüme 1316 (1901) yılında Mekke’de basılmış, 1963 yılında da İstanbul’da tıpkıbasımı yapılmıştır. Gulam Mustafa Hân’ın Farsça olarak neşrettiği nüshanın da 1977 yılında İstanbul’da tıpkıbasımı gerçekleştirilmiştir. Eserin Osmanlıca tercümesi Mehmed Emin Tokadî’nin halifelerinden Müstakîmzâde Süleyman Efendi (v. 1202/1788) tarafından gerçekleştirilmiş olup İstanbul’da (1277) basılmıştır.


Mektûbât’ın yayınevimizden yayımlanan tercümesinin, aşağıdaki özellikleri barındırması sebebiyle alanında ilk olma gibi bir vasfı bulundurmaktadır:

·       Yaptığımız bu tercümeyi Mektûbât-ı Rabbânî’nin aslı olan Farsça’sı ile mukâbele ettik. Böylece İmâm Rabbânî’nin asıl maksadını daha sıhhatli bir şekilde anlama ve aktarma imkanını yakalamış olduk. Sehve’l-kalem Arapça tercümesinde vuku bulan hatalara işaret etmeye çalıştık.

·       İmâm Rabbânî’nin kullandığı tasavvuf ıstılahlarını gerek erken dönem sûfî büyüklerimizin kitaplarından gerek daha sonra yazılan eserlerden istifade ederek izah etmeye çalıştık.

·       İmâm Rabbânî’nin kullandığı bir tasavvuf ıstılahını izah ederken o ıstılah hakkındaki diğer mektuplarda geçen ifadelerini birleştirerek görüşünü net bir şekilde tespit etmeye çalıştık.

·       Mektupla alakalı olan: yazılış sebebi, kapalı yerlerin mümkün mertebe vuzuha kavuşturulması, mektup içerisinde geçen herhangi bir olayın izahı, daha sonradan rücu ettiği bir görüş olması gibi birtakım izahatı dipnotlara ekledik.

·       Efendi Hazretleri’mizin Risâle-i Kudsiyye şerhinde geçen ve konuyla ilgili olan beyanâtına yer verdik.

·       Mektupta ismi geçen şahısların terceme-i hallerini beyan ettik.

·       İmâm Rabbânî eğer mektubunda bahsettiği bir mevzuya özetle ve kısaca temas ediyorsa meseleyi daha etraflıca ele aldığı mektubuna dipnotlarda işaret ettik.

·       İmâm Rabbânî’nin mektuplarında kullandığı beyitlerin kaynaklarını, Arif Nevşâhî’nin yeni basılan Mektûbât tahkîkinden istifade ederek belirttik. Beyitleri Farsça’larından tercüme ederek Arapça tercümesi ile arasındaki farklılıklara işaret etmiş olduk.

·       Mektup gönderilen zatların hayatı hakkında bulabildiğimiz malûmatı cildin sonuna ekledik. Bu hususta Ârif Nevşâhî tahkikinde geçen Farsça beyânattan büyük ölçüde istifade ettik.

·       Mektup gönderilen zatları ve mevzularını içeren bir fihristi cilt başına ekledik. 

Özellikler
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Cinsi Şamua 70gr
Boyut 16,5 x 23,5 cm

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer Ürünler

Umre ve Hac Duaları

Umre ve Hac Duaları

10,00 TL 17,00 TL

İman ve Küfür

İman ve Küfür

12,00 TL 20,00 TL

Temel Dini Bilgiler (Hanefiler İçin)

Son Gezdiğiniz Ürünler