Siracpazarlama.com hangi kişisel verilerinizi işlemektedir?

Siracpazarlama.com sitesine üye olduğunuz takdirde işlediğimiz kişisel veriler aşağıdadır:

Kimlik Bilgileri: Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız, adresiniz.
İletişim Bilgileri: Telefon numaranız, e-posta adresiniz.

Kişisel verileriniz hangi yöntem ve hukuki sebeplerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
Doğru ve güncel tutularak;
Belirli, açık ve meşru amaçlar için;
İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve
İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki: Siracpazarlama.com’da sunulan ürünlere ilişkin bilgi almak için Siracpazarlama.com’a üye olmanız gerekmemektedir. Siracpazarlama.com’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerinizde kişisel verileriniz Siracpazarlama.com tarafından sizlere önceden bilgilendirme yapılmaksızın işlenmemektedir.

Siracpazarlama.com ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiniz kapsamında ve işbu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde sunulan ürün ve hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, Siracpazarlama.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sunulan hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması sebepleriyle kişisel verileriniz Siracpazarlama.com tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz Siracpazarlama.com’a üye olmanız halinde üyelik formu vasıtası ile ve/veya ürün ve hizmetler karşılığı yapılacak satış sözleşmesi kapsamında) işlenebilmektedir. Nitekim, elektronik ortamda anlık olarak sağlanacak onayınız kapsamında çerez uygulamaları vasıtasıyla da kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür.

Yürürlük

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi siracpazarlama adresinde yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. Siracpazarlama, Kullanıcıların kişisel verilerini işbu Aydınlatma Bildirimi’ni kendilerine sunduktan ve buna ilişkin gerekli onaylarını aldıktan sonra işlemektedir.

Siracpazarlama.com