İsmailağa Dergisi – 1. Sayı Haziran 2016

10 

Stokta

HEY’ETDEN

İSMAİLAĞA adlı dergimiz ile basın ve yayın alanında yeni ufuklara yelken açıyoruz.

Kendisini en başta şer’i şerîf ile bağlamış, ondan sonra gönül yolculuğunu sürdüren, nereye kadar tırmanabilirse İslâm bayrağını o noktaya dikeyi hedeflemiş bir ideal… İsmailağa çizgisi bu.

Geçmişin keşkelerinden, geleceğin endişelerinden sıyrılmış, bugününü zayi etmey düşünmeyen bir çizgi…

“Geç mi kalındı, erken mi yola çıkıldı”, artık bunu düşünmenin zamanı değildir. Mevlâmız böyle murâd etti; Efendi Hazretlerimizin himmeti ve azmi bu yürüyüşe zemin hazırladı. Bunun için bu yola girdik, sonuna kadar da devam etmeye kararlıyız.

Gayemiz şeriat, tarikat, hakikat, marifet şemsiyes altında Kur’ân ve sünnetin çizdiği İslâm ölçüleri demek olan Şeriat-ı Garrâ’yı temel alıp, diğer her şeyi oun içinde yoğurmak, onun üzerine bina etmektir.

…devâmı 1. sayıda.

Hoşunuza gidebilir…