Mektubat Tercümesi 1.Cilt (Kırık Manalı – İzahlı)

64,00  35,00 

Mektubat Tercümesi

İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) hazretlerinin kadîm eseri
Mektûbât”ın, Farsça asıl nüshasıyla kontrol edilerek, terimlerinin açıklandığı
ve Mahmud Efendi (kuddise sirruhû) hazretlerimizin sohbetlerinden kesitlerin
yer aldığı tercümesidir.

İmâm-ı Rabbânî (kuddise
sirruhû)’nun en geniş hacimli eseri 
Mektûbât‘tır. Eser genel olarak Ehl-i Sünnet inancının
vazgeçilmez sabiteleri ekseninde kelâmî, fıkhî ve tasavvufî çok önemli bilgiler
içermektedir. İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) mektuplarında yer yer sorulan
sorulara cevap vermiş, bazen gördüğü bir hatayı ikaz etmiş, kimi zaman da
İslâm’ın o dönemde bulunduğu durum hakkında müslümanları uyarıcı ve
bilgilendirici bir dil kullanmıştır. Dolayısıyla asırlardır başta mutasavvıflar
olmak üzere kelâmcılar, fıkıhçılar, hatta tarihçiler bu eserden istifade
etmişlerdir. Muhterem üstadımız Hacı Mahmud Efendi (kuddise sirruhû)
Mektûbât’ın
her âlime gerekli olduğu konusunda
şöyle buyurmuştur: “Mektubatsız hoca,
silahsız askere benzer.”

Eser, İmam-ı
Rabbânî (kuddise sirruhû)’nun farklı zamanlarda müridlerine, dostlarına ve
yakınlarına yazdığı mektuplar derlenerek oluşturulmuştur. Birinci cilt, on yedi
yıl içerisinde yazılmış olan 313 mektubun 1025 (1616) yılında Yâr Muhammed
Cedîd 
Talekânî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. İkinci cilt 1028 (1619) yılında Mevlânâ Muhammed Masum (kuddise sirruhû)’nun emriyle Abdülhay Hisârî tarafından Esmâ-i Hüsnâ’ya muvafık olarak 99 mektuptan oluşacak şekilde derlenmiştir. Mektûbât’ta bu zata gönderilmiş olan birkaç adet mektup bulunmaktadır. Üçüncü cilt ise 1031 (1622) yılında Berekât-ı Ahmediyye sahibi Muhammed Haşim Kişmî tarafından derlenmiştir. Bu ciltte de 124 mektup bulunmaktadır.

1302 (1887) yılında Muhammed Murad
Kâzânî tarafından iki cilt olarak Arapça’ya çevrilen eser 1316
(1901) yılında Mekke’de basılmış, 1963 yılında da İstanbul’da tıpkıbasımı
yapılmıştır. Gulam Mustafa Hân’ın Farsça olarak neşrettiği nüshanın da 1977
yılında İstanbul’da tıpkıbasımı gerçekleştirilmiştir. 

Ağırlık 1.05 kg
Baskı Sayısı

Sayfa Sayısı

Cilt Tipi

Kağıt Cinsi

Boyut

Yazar

Baskı Tarihi