Netâicü’l-Efkâr (Adalı) – (Yeni Dizgi – Tahkîkli)

45,00  25,00 

Stok kodu: sirac.200 Kategoriler: ,

Netâicü’l-Efkâr (Adalı) -آطه لي)  نتائج الأفكار)

Osmanlı âlimlerinden Adalı diye bilinen Kuşadalı Mustafa b. Hamza’nın (rahimehullâh), İmâm Birgivî’nin (rahimehullâh) geleneksel nahiv edebiyatının en önemli eserlerinden addedilen İzhâru’l-Esrâr isimli kitabına 1674 yılında yazdığı şerhtir.

Tahkikte izlenilen usûl:

• Geniş mukaddime çalışması yapıldı. Metin ve şerh ile ilgili bilgiler verildi. Yazarların tercümeleri eklendi.
• İki nüshaya mukabele edilerek farklar belirtildi.
• Metinde tam harekeleme yapıldı.
• Şerhte müşkül kelimelerde harekeleme yapıldı.
• Ayet ve hadislerin referans ve tahricleri yapıldı.
• İstişhad edilen şiirlerin referansları verildi.
• Okuyuculara kolaylık olması için yeni imlâ kaideleri kullanıldı.

• Garip kelimeler şerh edildi.
• Kitapta geçen âlimler ve eserler hakkında bilgi verildi.
• İktibas edilen eserlere müracaat edildi.
• Mevzuların, ayetlerin, hadislerin, şiirlerin ve âlimlerin kitapta kolayca bulunabilmesi için her birisine ayrı ayrı fihrist eklendi.

Ağırlık 0.8 kg
Sayfa Sayısı

Kağıt Cinsi

Boyut

Yazar